CHANGE 2020

P R E S E N T SA very thoughtful collaboration delivering a multidisciplinary artistic and cultural program, including a range of public projects and events (mural festival, exhibitions, open tours and workshops), a full time residency program for international and local invited artists, aiming on utilizing art as a means of cultural CHANGE and a thought-provoking element, while creating a strong bridge of communication, between the artists and the local communities.Stay tuned... 

P R E Z A N T O NNjë bashkëpunim i mirëmenduar që ofron një program multidiciplinar artistiko-kulturor, që përfshin një sërë projektesh dhe ngjarje publike (murale, ekspozita, vizita dhe punëtori), një program/rezidencë për artistë ndërkombëtarë dhe vendorë, që ka për qëllim përdorimin e artit si mjet për ndryshim kulturor dhe si element për mendim kritik, duke krijuar një urë ndërlidhëse të komunikimit ndërmjet artistëve dhe komunitetit vendor.Na ndiqni!