Mural Fest on Ora e Pasdites

Cilat janë aktivitetet që u organizuan në Festvalin e Muraleve në Ferizaj, kush janë artistët vendor e të huaj që morën pjesë, si duken tani hapësirat në të cilat janë krijuar muralet mësojeni përmes storjes. Lebibe Topalli Festivali i Muraleve/ Festival of Murals