Përzgjedhja e skicës fituese!

Më datën 25.04.2018 u bë përzgjedhja e skicës fituese e edicionit të tretë MURAL FEST 2018.
Komisioni i përbërë nga:
-Hazir Reka
-Habib Musliu
-Pranvera Syelejmani
-Denis Dalladaku
-Ardian Ajdini

Votuan si vijon:

1.VALZA BEQA (fituese)
2.LEUNORE MUSLIU
3.NDERIM ISUFI & ERMIRA MURATI