PËR NE

Mural Fest është një projekt artistik i filluar më 2016 nga artistë lokalë dhe pjestarë të komunitetit të cilët besojnë fuqishëm që krijimi i dëshmive pamore në muret e qytetit tonë është një hap i rëndësishëm në zhvillimin kulturor të një shoqërie diverse (të shumëllojshme) që jëton dhe vepron në Kosovë. Aktivitetet tona dhe instalacionet e artit publik shërbejnë si katalizator për të adresuar shumë problematika shoqëro-kulturore që komuniteti ynë përballet.