Dhuro

Emri i organizatës: FESTIVALI I MURALEVE MURAL FEST
Nr. i Xhirollogarise (IBAN): XK051175004499000198
Emri i bankës përfituese: ProCredit Bank Kosovo J.S.C
Adresa e bankës: Str.George Bush No.26, Prishtina, Kosova
SWIFT (BIC) CODE: MBKOXKPRXXX

Banka ndërmjetësuese:
Kodi Swift i identifikimit të Bankës: PRCBDEFFXXX
Emri i bankës ndërmjetësuese: PROCREDIT BANK AG ,Frankfurt am Main, Germany