Muralfest

Artivists

Pushimet e verës në MuralFest Kosova janë më të hareshme se kurrë!
Pasioni që ARTivistat tanë ndjejnë ndaj artit nuk resht as në kohë të lirë..
—-
Summer holidays at MuralFest Kosova are more joyful than ever!
The passion that our ARTivists feel towards art does not stop during their free time either.

ON(OFF)LINE

Grafit / Start Artivist

Workshop / Fotografi

Workshop / Graffiti

Workshop / Pikturë

Day 1

Day 2

Day 3

Workshop / Urban Intervention

Mural / Arti në tradtië

Grafit / Rijetësimi i Mini Bibliotekave

Grafit / Trafo

Artivists

Të rinjtë janë pasuria më e madhe jo vetëm e MuralFest Kosova, por edhe e të gjithë komunitetit.
Vullneti, dashamirësia dhe ëndja për zhvillim që është aq e dukshme te ARTivistat tanë na shërben si burim i pashtershëm inspirimi për punë të mëtutjeshme. Rezultatet tona po mishërohen përmes rritjes së artistëve tanë të rinj, dhe transformimit të tyre në aktivistët më kreativ e të zgjuar të shoqërisë tonë.
———-
The youth is the greatest asset not only to MuralFest Kosova, but to the whole community as well.
The willpower, kindness and passion for development that is so evident in our ARTivists serves as an inexhaustible source of inspiration for further work. Our results are being embodied through the growth of our young artists, and their transformation into the most creative and bright activists of our society.