Muralfest

Mural Van Gogh

Këta të rinjë inspirohen nga Van Gogh, ndërsa neve na inspirojnë ata….
Arditi, Endrina dhe Etriti janë pjesë e ARTivistave- grupit të të rinjve brenda MuralFest, të cilët realizuan këtë mural të mahnitshëm si dhe zbukuruan më tej qytetin tonë të Ferizajt.

Puna e palodhshme e ARTivistave tanë po na e dëshmon çdo herë pasurinë artistike të të rinjve tanë. Njëkohësisht, kjo e fundit shërben edhe si shembull se si me punën dhe ofrimin e kushteve të duhura të rinjtë tanë lulëzojnë çdo herë e më shumë.