Muralfest

Partners

Komuna e Ferizajt

Komuna e Prishtinës

Komuna e Gjakovës

Komuna e Kamenicës

Komuna e Vitisë

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF)

CESK ZADEJA