Muralfest

Donators & Sponsors

Komuna e Ferzajt

U.S Embassy in Prishtina

 

 

UNMIK

Ministria e kulturës, Rinisë dhe Sportit

European Union

Swiss Embassy

 

 

UnWomen

European Endowment for Democracy

CréAction Geneve

Plus Burger

CT Beni

Birra Peja

MINEX-Food/Beverages

B.Bavaria

Real Color

BESA Company

Ujë Kllokoti

n’dritare