Muralfest

Blog

Atriumi

Hapësirat publike brenda zonës urbane të qytetit të Ferizajt po ndryshohen nga të rinjtë, për më shumë klikoni linqet të shihni disa nga momentet gjatë punës tek muret dhe nga workshopi.

Read More