Muralfest

2022 – ONOFFLINE

Loading Events

07 May
-

2022 – ONOFFLINE

Details

  • Start:
    May 07 @
  • End:
    May 14 @

Organizer

Muralfest

Venue

  • Address:
    Ferizaj,Kosovo Ferizaj, Kosovo 70000 Kosovo
| MuralFest Kosova | ONOFFLINE | 7th Edition |
Prezentojmë artistët pjesëmarrës të edicionit të VII-të të Mural Fest Kosova- ON/OFFLINE.
Fryma moderne e inovative e edicionit të sivjetëm mishërohet me veprat e artistëve, emrat e të cilëve bëhen të ditur nëpërmjet videos të bashkangjitur.
ON/OFFLINE vjen me datat 7-14 Maj, në Ferizaj, Kosovë.

Ju presim për të parë më shumë muralet e reja që do punohen në Ferizaj.

We present to you the participating artists of the 7th edition of MuralFest Kosova- ON / OFFLINE.
The modern and innovative spirit of this year’s edition is embodied through the artwork of the artists, whose names are made known through the attached video.
ON / OFFLINE comes on 7-14th May, in Ferizaj.
We welcome you to see more of the new murals that will be painted in Ferizaj.

‼️MURALFEST KOSOVA RIKTHEHET ONLINE‼️

📣On(OFF)Line kalon të gjitha pritshmëritë.📣

Gjallërinë e edicionit të VII të Festivalit Muraleve e përjetuam më shumë se kurrë. Qëndruam të kyçur vazhdimisht ndaj dinamizmit të jetës së vërtetë përtej ekraneve. Video e kompozuar nga @DougGillen ndan me ne fragmente të shkurta nga rezultatet e 7 ditëve më kreative të qytetit të Ferizajt. Qëndroni me ne për të zbuluar më shumë..🎞️
……….
‼️MURALFEST KOSOVA IS BACK ONLINE‼️
📣On(OFF)Line exceeds all expectations.📣
We experienced the liveliness of the 7th edition of the Festival of Murals more than ever. We remained consistently connected to the dynamics of the real life beyond screens.
The video composed by Fifth Wall shares with us short excerpts of the results from the 7 most creative days of the city of Ferizaj. Stay tuned to find out more..🎞️
Artists Maximiliano Bagnasco , @ZanePrater, @GabrielPitcher, DriDali , @MateArtist, @RetryOne, @En, @SpringFlash,

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | Opening Ceremony |

📣Më 7 Maj u mbajt ceremonia e hapjes së Edicionit të VII të Festivalit të Muraleve – On(OFF)Line. Prezantuam para të gjithë të pranishmëve vendas e të huaj punën që do na ndiqte përgjatë 7 ditëve të ardhshme.
🔸Kjo ceremoni njëkohësisht u përcoll me ekspozitën kolektive “Je dhe S’je” ku pamë nga afër talentin e të rinjve krijues të grupmoshës 11-17 vjeç nga regjioni i Ferizajt. Nga gjithsej 30 vepra unike të ekspozuara, katër veprat më të dalluara u shpërblyen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
🔸Një ndër objektivat e këtij edicioni, që është promovimi i të drejtave të barabarta dhe integrimi i të gjithë individëve në shoqëri, u konsolidua me hapësirën e veçantë koncertale që u mbajt nga tre të rinj të veçantë, e të talentuar në fushën e muzikës, që i dhanë jetë ceremonisë sonë të hapjes.
Na ndiqni në vazhdim për të parë aktivitetet që shënuan Edicionin e VII të Festivalit të Muraleve – On(OFF)Line.
📸 @DonitAvdyli
———–
📣On May 7th, the opening ceremony of the 7th Edition of the Festival of Murals – On (OFF) Line was held. We presented to all local and foreign attendees the work that would follow us over the next 7 days.
🔸This ceremony was simultaneously followed by the collective exhibition “Je dhe S’je” where we witnessed up close the talent of young creators aged 11-17 from the region of Ferizaj. Out of a total of 30 unique exhibited artworks, the four most outstanding were awarded by the Ministry of Culture, Youth and Sports.
🔸One of the objectives of this edition, which is the promotion of equal rights and the integration of all individuals in society, was consolidated with the special concert held by three special, talented young people in the field of music, who gave life to our opening ceremony.
Follow us to see the activities that marked the 7th Edition of the Festival of Murals – On(OFF)Line.

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | The Process |

Procesi i pikturimit të 7 muraleve gjatë 7 ditëve të Edicionit të VII të Festivalit të Muraleve – On(OFF)Line..⏳
———
The painting process of 7 murals throughout the 7 days of the 7th edition of the Festival of Murals – On(OFF)Line..⏳
📸Photography by: Fifth Wall @DougGillen

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | MURALS |

📣Kemi nderin të shpalojmë para jush muralin e parë nga gjithsej shtatë murale të punuara përgjatë edicionit të VII të Festivalit të Muraleve – On(OFF)Line. Murali i paraqitur titullohet “Kantarion” kryevepër e artistit Amerikan, Zane Prater. Përmes “Kantarion” Zane vë në pah lidhjen mes njeriut dhe ambientit përreth, dhe unifikimin e trupit me natyrën.🌿
Më poshtë gjeni të bashkangjitur konceptin e veprës nga vetë autori, Zane PRATER.⬇️
“Duke punuar në kuadër të temës “on/offline” kjo vepër paraqet lidhjen, shkëputjen dhe aktin e akordimit në trupin tuaj fizik dhe peizazhin ku ju banoni.
Është një përshkrim i Kantarionit, i njohur edhe si Bima e Shën John, një bimë mjekësore që përdoret tradicionalisht në Kosovë për të trajtuat ankthin, depresionin dhe sëmundje të tjera. Portreti është i Valerës, pjesëtare nga grupi i të rinjve të talentuar artistë nga Ferizaj, të cilët janë të paçmuar për ta sjellë këtë projekt në jetë.
Bëhet fjalë për të parë veten në botën përreth jush dhe për t’u shëruar, literalisht, duke filluar nga rrënjët.”
———
📣We are honored to unveil before you the first mural from a total of seven murals painted during the 7th edition of the Festival of Murals – On(OFF)Line. The mural presented is titled “Kantarion” a masterpiece of the American artist, Zane Prater. Through “Kantarion” Zane points ouz the connection between humans and the surrounding environment, and the unification of the body with nature.🌿
Attached below is the concept of the artwork by the author himself, Zane PRATER.⬇️
“Working off of the theme “on/offline” this piece represents connection, disconnection, and the act of tuning into your physical body and the landscape that you inhabit.
It is a depiction of Kantarion, also known as St. John’s Wort, a medicinal plant traditionally used in Kosovo to help with anxiety, depression, and other ailments. The
portrait is of Valera, one of the group of talented young artist from Ferizaj who are invaluable in bringing this project to life.
It is about seeing yourself in the world around you and healing, quite literally, from the roots up”
📸Photography by Fifth Wall

MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | MURALS |

📣Në mesin e shtatë muraleve të punuara përgjatë këtij edicioni të Festivalit të Muraleve, “Leart’s Piano” i punuar nga artisti nga Spanja, Dridali, kapi vëmendjen e të gjithë qytetarëve brenda dhe jashtë Ferizajt.
Për të shënuar temën On(OFF)Line e cila promovon integrimin e të gjithë individëve në shoqëri, Dridali vendosi të pikturojë Leart Gashin, një muzikant i ri që na tregon se një kromozom më tepër të bën më unik. Dridali e paraqet Leartin për atë që ai është- një muzikant i talentuar me shpirt artistik.🎶
⬇️Më poshtë gjeni konceptin e veprës artistike sipas fjalëve të autorit- DRIDALI.
“Learti është një pianist i ri nga qyteti i Ferizajt, Kosovë. Është një artist që, siç thuhet në flamenco, ka “duende” – një gjendje e lartësiar e emocioneve dhe shprehjes artistike.
Arti i muzikës nuk njeh paragjykime. Është një melodi që të ngjeth lëkurën si dhe të emocionon. Këtë mund ta arrijnë vetëm ata me ndjenjë, pastërti dhe dashuri, tri fjalë që janë shkruar në fytyrën e mikut tim, Leart Gashi, i cili është paraqitur në këtë mural.
Learti përfaqëson të gjithë fëmijët e tjerë të talentuar, e të veçantë, që kanë kaq shumë për t’i ofruar botës. Ky mural i nderon ata drejtpërdrejt dhe paraqet për atë që janë në të vërtetë – individë të veçantë që janë në të vërtetë të aftë për gjëra të mrekullueshme.”
Foto referencë Bardha Goga Photographer
——–
📣Among the seven murals painted during this edition of the Festival of Murals, “Leart’s Piano” by the Spanish artist, DriDali , caught the attention of all citizens inside and outside Ferizaj.
To mark this year’s topic- On(OFF)Line which promotes the integration of all individuals in the society, Dridali decided to paint Leart Gashi, a young musician who shows us that an extra chromosome makes you more unique. Dridali pictures Leart for who he is- a talented musician with an artistic spirit.🎶
⬇️You will find below the concept of the artwork according to the words of the author- DRIDALI.
“Leart is a young pianist from the city of Ferizaj, Kosovo. He is an artist who, as the flamencos say, has “duende”- an elevated state of emotion and artistic expression.
The art of music does not acknowledge prejudice. It is a melody that makes your skin crawl and excites you. Only those with feeling, purity and love can achieve it, three words that are written on the face of my friend Leart Gashi, who is pictured in this mural.
Leart represents all the other talented, special kids who have so much to offer to the world. This mural honours them directly, and paints them for who they really are- unique individuals who are actually capable of wonderful things.”
📸Photography by: Fifth Wall

| MuralFest Kosova | ONOFFLINE | MURALS |

📣Përgjatë edicionit të VII të Festivalit të Muraleve – On(OFF)Line patëm kënaqësinë të kemi mes nesh artistin Maximiliano Bagnasco i cili na nderoi me pjesëmarrjen e tij. Maximiliano na la me një vepër e cila përforcon identitetin e qytetit të Ferizajt, i cili tashml ka filluar të njihet si “Qyteti i Muraleve” edhe ndërkombtarisht.
⬇️Prezantojmë para jush “Mona Lisa of Kosovo”, murali i 3-të i punuar përgjatë On(OFF)Line, konceptin e të cilit e gjeni më poshtë sipas fjalëve të autorit- MAXIMILIANO BAGNASCO.
“Mona Lisa of Kosovo” është një mural i cili është skicuar me kujdes menjëherë pasi bota filloi të zhveshej nga izolimi i paraqitur nga pandemia e fundit.
Masat e izolimit dhe distancimit të paraqitura nga situata e pandemisë nisën një diskutim të vonuar prej kohësh – izolimi ndërpersonal në të cilin njerëzit kanë vënë veten duke u fokusuar vetëm në praninë e tyre virtuale.
“Mona Lisa of Kosovo” pikturon një vajzë të re, fytyra e së cilës shfaq emocione të turbulluara, gjersa mban një kuti xhami ku është pushtuar shpirti i së njëjtës vajzë. Kutia e xhamit përfaqëson pajisjet mobile dhe ekranet që kanë izoluar njerëzit nga lidhja me mjedisin e tyre përreth. E njëjta vajzë duke qenë jashtë dhe brenda kupolës së xhamit përfaqëson përçarjen e ekzistencës së njerëzve në jetë virtuale dhe reale.”
Foto referencë @Sovran Nrecaj
——
📣During the 7th edition of the Festival of Murals – On(OFF)Line we had the pleasure to have among us the artist Maximiliano Bagnasco who honored us with his participation. Maximiliano left us with an artwork which strengthens the identity of the city of Ferizaj, which is now beginning to be internationally known as the “City of Murals”.
⬇️We present to you “Mona Lisa of Kososo”, the 3rd mural painted throughout On(OFF)Line, the concept of which you can find below in the words of the author – MAXIMILIANO BAGNASCO.
“Mona Lisa of Kosovo” is a mural which was carefully sketched right after the world started to unveil itself from the isolation presented by the latest pandemic.
The isolation and distancing measures presented by the pandemic situation kickstarted a discussion that has been long overdue- the interpersonal isolation people have put themselves into by focusing only on their virtual presence.
The “Mona Lisa of Kosovo” paints a young girl whose face shows confusing emotions, while holding onto a glass dome where the same girl’s spirit is captured. The glass dome represents the mobile devices, and screens that have isolated humans from staying in touch with their surroundings. The same girl being outside and inside the glass dome represents the split existence of humans in a virtual and real life.”
Photography by: Donit Avdyli

I MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | MURALS |

📣Qytetit të Ferizajt i shtohet edhe një mural tjetër që le hapësirë të gjerë diskutimi rreth transformimit dixhital të shoqërisë. Artisti Britanez, Gabriel Pitcher, me mjeshtëri të madhe na u bashkangjit në edicionin e VII të Festivalit të Muraleve dhe na la me një ndër veprat më të dalluara të këtij edicioni.
⬇️Për të kuptuar më shumë rreth kuptimit pas imazhit të shfaqur në mural, GABRIEL PITCHER ndan me ne konceptin tekstual të veprës.
“Për edicionin e VII të Festivalit të Muraleve të organizuar nga MuralFest Kosova, na u prezantua tema On(OFF)Line e cila shqyrton dhe krahason realitetin në të cilin jetojmë, me botën joreale që krijojmë në hapësira dixhitale.
Për kontributin tim, isha i interesuar të kapja boshllëkun midis botës dixhitale dhe asaj fizike. Një vend ku ne banojmë dhe jetojmë jetë paralele, ku mund të mendojmë se cilin verzion të vetes sonë të parashtrojmë, ose ta përjashtojmë nga ky ndërveprim.
Këtu shohim një mural të madh të një vajze të re që shihet nga afër. Një roletë fletë-fletë errëson dritaren që ajo qëndron pas. Nga përtej pengesës së saj, ajo vështron me vojeurizëm drejt botës së jashtme. Duke lëvizur poshtë portretit, një defekt dixhital në imazhe shton një spërkatje ngjyrash për të ripërqendruar vëmendjen tonë – çfarë po shikojmë? A është avatari që shikon nga prapa roletës i krijuar nga përvoja në internet e personit real, apo është vërtet një përfaqësim i personit në botën reale?
Kur fillon bota dixhitale të gllabërojë botën reale?”
——–
📣Another mural is added to the city of Ferizaj, which leaves a wide room for discussion on society’s digital transformation. The British artist, Gabriel Pitcher, with great mastery joined us during the 7th edition of the Festival of Murals and left us with one of the most distinguished artworks of this edition.
⬇️To understand more about the meaning behind the image displayed on the mural, GABRIEL PITCHER shares with us the textual concept of the artwork.
“For the 7th edition of the Festival of Murals organized by MuralFest Kosovo, we were presented the theme On(OFF)Line which examines and compares the reality we live in, with the unreal world we create in digital space.
For my contribution, I was interested in capturing the void between the digital and physical world. A place which we inhabit and live parallel lives, where we can consider which version of ourself to introduce, or hold back from this interaction.
Here we see an oversized mural of a young girl seen at close range. A slatted blind obscures the window she stands behind. From beyond her barrier, she peeks voyeuristically through to the outside world. Moving down the portrait, a digital glitch in the imagery adds a splash of colour to refocus our attention – what are we looking at? Is the avatar peeking from behind the blind created by the online experience of the real person, or is it really a representation of the person in the real world?
When does the digital world start to devour the real world?”
Photography by: Kenzo Records and Donit Avdyli

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | MURALS |

📣Murali i radhës që paraqesim para jush vjen nga artisti nga Spanja, Theo Magma, i cili paraqet denjësisht një ndër temat e trajtuara përgjatë edicionit të VII të Festivalit të Muraleve- ndikimin e rrjeteve dhe platformave sociale në personalitetin e njeriut. I titulluar “Creation of the Virtual-Like” ky mural pasuron mëtutje koleksionin e edicionit On(OFF)Line.
⬇️Më poshtë gjeni konceptin e veprës sipas autorit, THEO MAGMA.
“Ky mural titullohet “Creation of the Virtual-Like” dhe shërben për të paraqitur ekzistencën moderne të dyfishtë të njerëzve – jetën reale dhe rrjetet sociale. Është një përpjekje për të nxjerrë në pah imazhin e rremë që njerëzit kanë krijuar mbi veten e tyre, dhe mjerimin që lihet jashtë këtyre kornizavr.
Në njërën anë kam paraqitur një imazh që shfaqet qetësues, që i ngjan perfeksionit të jetës dhe estetikës idilike të asaj që shfaqet në rrjetet sociale. Duke kaluar në anën e kundërt, ne përballemi me realitetin po kësaj jete që tregohet krejtësisht ndryshe nga ajo që shohim në fillim. Është një paraqitje e asaj që shtrihet nën fasadën e rrjeteve socisle, dhe kaosit të jetës reale që fshihet për të mbështetur imazhin e rremë e të përsosur të jetës virtuale.
Krejt kjo për një “Like” të thjeshtë që shërben si mekanizëm vlerësues dhe ushqen egon njerëzore. Një mjet që ka transformuar ndërveprimin dhe perspektivën njerëzore.”
Photo @Donit Avdyli
—–
📣The next mural we present to you comes from the Spanish artist, Theo Magma, who duly presents one of the topics addressed during the 7th edition of the Festival of Murals- the impact of social platforms and networks on the human personality. Titled “Creation of the Virtual-Like” this mural further enriches the collection of the On(OFF)Line edition.
⬇️Below you will find the concept of the artwork according to the author, THEO MAGMA.
“This mural is called “Creation of the Virtual-Like” and it comes as a representation of the modern dual existence of humans- the real life and the social networks. It is an attempt to paint out the false image humans have created upon themselves, and the misery that is left out of the picture.
In one side, I have pictured an image that appears calming, resembling the perfection of the lives and the idyllic aesthetics of what is shown in social networks. Moving to the opposite side, we find the reality of those lives which is shown totally different from what we see first. It is a representation of what lies under the facade, and the chaos of the real life that is hidden in order to support the false, perfect image of the virtual life.
All for a simple “Like” that serves as a tool of validation and feeds the human ego. A feature that has transformed human interaction and perspective.”

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | MURALS |

📣​Përgjatë këtij edicioni të Festivalit të Muraleve, RetryOne, En dhe vajzat e talentuara të Spring Flash përmbushën një kërkesë të shtruar nga qytetarët e Ferizajt që nga inaugurimi i nënkalimit “Bashkimi i Qytetit”. Nuanca e gjelbërt e muralit ka për qëllim t’i dhurojë gjallëri një pjese të ngulfatur nga betoni, gjersa imazhet dhe simbolet e paraqitura lidhen direkt me temën e këtij edicioni- On(OFF)Line. Një mural më ndryshe nga tjerët, por jo më pak i mirëpritur nga komuniteti.
⬇️​Më poshtë gjeni konceptin e veprës nga autori holandez, RetryOne.
“Murali që punuam unë, En dhe vajzat nga Spring Flash, është një interpretim i temës së këtij edicioni të Festivalit të Muraleve – On(OFF)Line.
Për shkak të disa problemeve logjistike që kishim me materialet, ne ndërruam tërësisht dhe vendosëm të kthenim skenarin, që do të thoshte se në vend që të përdornim spray ngjyra ne zgjodhëm vetëm akrilikët. Kjo na mundësoi të përfytyrojmë temën në një mënyrë abstrakte.
I sfidova bashkëpunëtorët e muralit që të largoheshin nga zona e tyre e rehatisë, e cila përfshinte kryesisht piktura klasike/figurative, dhe u kërkova të gjenin një zgjidhje grafike për muralin që do punonim.
Duke qenë se morëm disa elemente që lidhen me temën e këtij viti, e konsideruam vetë aktin e pikturës si pjesa “offline” e edicionit.
I kemi prerë imazhet dhe simbolet dhe i kemi përzier si kolazh, kështu që rezultati përfundimtar do të ishte më afër një pikture abstrakte, e cila gjithashtu linte hapësirë ​​për elemente më grafike.
Ndërsa tani jetojmë në vitin 2022, një epokë dixhitale, imazhet e murit do të udhëtojnë brenda spektrit online, gjë që tashmë po dëshmohet përmes qytetarëve që po pozojnë para murit edhe gjatë procesit.”
——
📣Throughout this edition of the Festival of Murals, RetryOne, En and the talented girls of Spring Flash fulfilled a request made by the citizens of Ferizaj ever since the inauguration of the underpass “Bashkimi i Qytetit”. The green nuance of the mural is intended to enliven a concrete suffocated area, while the images and symbols presented are directly related to the theme of this edition – On(OFF)Line. A mural different from the others, but not any less welcomed by the community.
⬇️Attached below you will find the artwork’s concept by the Dutch artist, RetryOne.
“The mural that me, En, and the girls from Spring Flash came up with is an interpretation within this edition of the Festival of Murals’ topic- On(OFF)Line.
Due to some logistical issues we had with materials, we switched the plan upside down and decided to flip the script, which meant that instead of using spraycans we opted for acrylics only. This enabled us to actually visualize the topic in an abstract way.
I challenged my mural teammates to leave their comfort zone, which consisted of mostly classical/figurative painting, and I asked them to find a graphical solution for it.
Given that we took a few elements associated with this year’s topic, we considered the act of the painting itself to be the physical “offline” part.
We cut up the images and symbols and mixed them up as a collage, so the final result would be closer to an abstract painting, which also left space for more graphical related elements.
As we live in 2022 now, a digital era, the images of the wall will travel within the online spectrum, which is already being witnessed as the people are posing in front of the wall even during the process.”
📸Photography by: Donit Avdyli

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | MURALS |

📣Murali i 7, dhe i fundit për edicionon e VII të Festivalit të Muraleve, që prezantojmë para jush është “Digital Future” nga artisti italian, Mate. Një vepër artistike e cila i përgjigjet më së miri tematikës të këtij edicioni.
⬇️Më poshtë gjeni konceptin e muralit sipas artistit MATE.
“Përgjatë edicionit të VII të Festivalit të Muraleve na u prezantua tema “On(OFF)Line”, një temë që mund të shihet nga shumë perspektiva.
Unë zgjodha që kontributin tim në këtë Festival ta lë me një mural i cili paraqet imazhin e një fëmije që shfaq tendencë të ushqehet nga një figurë virtuale në formën e mollës. Jo rastësisht fëmija ka mbi sy një paisje moderne të realitetit virtual që mundëson perceptimin tre-dimenzional të figurave virtuale. Jam munduar të paraqes mënyrën se si aktivitetet dhe proceset njerëzore po zëvendësohen dhe shndërrohen përmes dixhitalizimit. Progresivitet i cili fatkeqësisht shoqërohet edhe me humbjen e esencës njerëzore.”
Photo by Kenzo Records
———-
📣The 7th, and final mural for the 7h edition of the Festival of Murals, which we present to you is “Digital Future” by the Italian artist, Mate. A work of art which best responds to the theme of this edition.
⬇️Below you will find the mural’s concept according to the artist MATE.
“During the 7th edition of the Festival of Murals we were introduced to the theme “On(OFF)Line”, a theme that can be seen from many perspectives.
I chose to pay my contribution to this Festival with a mural which shows the image of a child tending to be fed by a virtual figure in the shape of an apple. It is no coincidence that the child wears over his eyes a modern device of virtual reality that enables three-dimensional perception of virtual figures. I have tried to present how human activities and processes are being replaced and transformed through digitalization. Progressiveness which, unfortunately, is also associated with the loss of the human essence.”

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | LECTURES |

📣Në kuadër të Festivalit të VII të Muraleve- On(OFF)Line u mbajtën një sërë aktivitetesh, një ndër të cilat është edhe Ligjërata e mbajtur me qëllim vetëdijësimi ndaj bullizmit në ambiente shkollore por edhe më tej.📣
Përgjatë kësaj ligjërate pjesëmarrësit, nxënës të shkollave fillore e të mesme në regjionin e Ferizajt, patën mundësinë të diskutojnë drejtpërdrejtë me sociologen Jetëbardha Selmani. Qëllimi i ligjëratës ishte adresimi i pranisë së bullizmit në shoqëri, e sidomos në shkolla, dhe mënyrat për ta parandaluar atë. Përkrah sociologes, znj. Selmani, ishte edhe Labinot Azemi i cili ndau me të tjerët eksperiencën e tij me bullizmin, dhe si ia arriti që të zhveshej nga impakti i këtij fenomeni në jetën e tij.
Bullizmi është një dukuri mjaft shqetësuese dhe fatkeqësisht e pranishme në ambientet tona shkollore. Qëllimi i përgjithshëm i kësaj ligjerate ishte pikënisja e një diskutimi, i cili me shpresë do rezultojë në konsideratën e mekanizmave më të lartë që mbrojnë mirëqenien e studentëve.
——-
📣Various activities were held within the 7th Festival of Murals-On (OFF), one of which is the Lecture held in order to raise awareness against bullying in educational environments and beyond.📣
During this lecture the participants, students of primary and secondary schools in the region of Ferizaj, had the opportunity to discuss directly with the sociologist, Jetëbardha Selmani. The purpose of the lecture was to address the presence of bullying in our society, especially in schools, and the ways to prevent it. Along with the sociologist, Ms. Selmani, was also Labinot Azemi who shared with the others his experience with bullying, and how he managed to get rid of the impact of this phenomenon in his life.
Bullying is a highly disturbing phenomenon and unfortunately quite present in our educational environments. The overall purpose of this lecture was to initiate a discussion, which will hopefully result in the consideration of the highest mechanisms that protect the well-being of students.

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | WORKSHOPS |

📣Edicioni i VII i Festivalit të Muraleve- On(OFF)Line u shënua edhe me organizimin e punëtorive artistike, një ndër të cilat është “Mural Kolektiv – Lidhja në Komunitet” me mentor Gabriel Pitcher.
Planprogrami i pasur i Festivalit të Muraleve i qëndron besnik qëllimit drejt vetëdijësimit dhe fuqizimit së rinisë vendase përmes artit si formë e shprehjes.
Më datat 9 dhe 10 Maj të rinjtë e regjionit të Ferizajt patën mundësinë të marrin pjesë në punëtorinë “Mural Kolektiv – Lidhja në Komunitet” që do rezultonte në koncepte dhe dizajne që mëtutje do punoheshin në murale në lagjen Sallahane në Ferizaj.
Kjo punëtori dy-ditore u shoqërua me vizita në lagjen Sallahane, ku pjesëmarrësit hulumtuan gjendjen ekzistuese të lagjes, përceptimin e hapësirës, historikun e banorëve dhe vetë lagjes, si dhe nevojat e komunitetit. Mbi të dhënat e këtij hulumtimi u ndërtua edhe ideja dhe dizajni për muralet që do të pikturohet gjatë muajit Qershor nga vetë pjesëmarrësit. E tërë kjo ecuri u vëzhgua dhe mentorua nga afër nga artisti britanez, Gabriel Pitcher.
Përveç rezultateve që kaluan pritshmëritë, Punëtoria “Mural Kolektiv – Lidhja në Komunitet” përafroi të rinjtë vendas dhe theu barrierat që përçajnë komunitetet. Aktivitete të tilla dëshmojnë se si diversiteti dhe ambientet gjithëpërfshirëse të punës rezultojnë në vepra nga më të dalluarat, dhe dizajnojnë një shoqëri të përshtatshme për të gjithë.
Foto @Donit Avdyli
Ky Projekt i Ndërtimit të Mirëbesimit financohet nga UNMIK
—–
📣The 7th edition of the Festival of Murals-On(OFF)Line was also marked by the organization of artistic workshops, one of which is “Mural Kolektiv – Lidhja në Komunitet” mentored by Gabriel Pitcher.
The enriched curriculum of the Festival of Murals stays true to its objective of raising awareness and empowering the local youth through art as a form of speech.
On May 9th and 10th, young people from the region of Ferizaj had the opportunity to participate in the workshop “Mural Kolektiv – Lidhja në Komunitet” which would result in concepts and designs that would be further painter on murals in the Sallahane neighborhood in Ferizaj.
This two-day workshop was accompanied by visits to the Sallahane neighborhood, where participants explored the existing state of the neighborhood, the perception of space, the history of the residents and the neighborhood itself, as well as the needs of the community. The idea and designs for the murals were built upon the data collected through this research. The murals will be painted during the month of June by the workshop participants themselves. This whole procedure was closely monitored and mentored by the British artist, Gabriel Pitcher.
In addition to the results that exceeded all expectations, the workshop “Mural Kolektiv – Lidhja në Komunitet” brought together local youth and broke down barriers that divide communities. Such activities demonstrate how diversity and inclusive work environments result in the most distinctive works, and design a society suitable for all.
This Confidence Building Project is funded by UNMIK

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | WORKSHOPS |

📣Punëtoria “Dokumentimi i Artit Rrugor” me mentor, regjisori Britanez Doug Gillen është aktiviteti i radhës i mbajtur përgjatë edicionit të VII të Festivalit të Muraleve- On(OFF)Line.
Me datën 11 Maj në ambientet e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, të rinjtë nga regjioni i Ferizajt patën mundësi të marrin pjesë në këtë punëtori që pati për qëllim t’i njoftojë ata mr bazat e dokumentimit filmik të artit rrugor. Pjesëmarrësve u janë demostruar metoda të ndryshme të krijimit e më pad editimit të videove përmes mjeteve që janë në dispozocion. Gjatë kësaj punëtorie ata kanë patur për detyrë, nën udhëheqjen e Doug Gillen, të ndjekin punën e artistëve të ftuar gjatë festivalit dhe të krijojnë video që dokumenton veprat e artit që janë pikturuar si dhe prezantim të vetë artistëve.
——
📣The workshop “Dokumentimi i Artit Rrugor” with mentor, British film director Doug Gillen is the next activity held during the 7th edition of the Festival of Murals – On(OFF)Line.
On May 11th in the premises of the University of Applied Sciences in Ferizaj, young people from the region of Ferizaj had the opportunity to participate in this workshop that aimed to introduce them to the basics of film documentation of street art. Participants were shown different methods of creating and editing videos through the available tools. During this workshop they had the task, under the leadership of Doug Gillen, to follow the work of the artists invited during the festival and create videos that document the artwork that have been painted as well as a presentation of the artists themselves.
Photography by: Donit Avdyli

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | WORKSHOPS |

📣Punëtoria finale e mbajtur përgjatë edicionit të VII të Festivalit të Muraleve- On(OFF)Line është “Përdorimi i mjeteve dixhitale për të sjellë në jetë idetë tuaja” me mentor, artisti amerikan, Zane Prater.
Kjo punëtori është mbajtur më datë 12 Maj në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj ku pjesëmarrësit kanë ndjekur prezantim për metodat se si arti dixhital mund të jetësohet në një mural të përmasave të mëdha. Përveç kësaj, rëndësi të madhe i është dhënë procesit të krijimit të koncepteve. Pjesëmarrësit patën mundësi të mësojnë hap pas hapi mënyrën e punës nga një artist i kalibrit të Zane Prater.
Nga praktikat e mësuara nga kjo punëtori, pjesëmarrësit do kenë mundësi të realizojnë punët e tyre në të ardhmen.
Ky projekt mundësohet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë
——-
📣The final workshop held throughout the 7th edition of the Festival of Murals- On(OFF)Line is “Përdorimi i mjeteve dixhitale për të sjellë në jetë idetë tuaja” with mentor, American artist, Zane Prater.
This workshop was held on May 12th at the University of Applied Sciences in Ferizaj where participants attended a presentation on methods of how digital art can be implemented in a large mural. In addition, great importance has been given to the process of creating concepts. Participants had the opportunity to learn step by step how to work mentored by an artist such as Zane Prater.
From the practices learned from this workshop, participants will have the opportunity to carry out their work in the future.
This project is funded by the US Embassy in Pristina

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | Short Film |

🎞 Doug Gillen nga Fifth Wall tv kapi çastet më të bukura të edicionit të VII të Festivalit të Muraleve- On(OFF)Line, e po i ndan me të gjithë ne përmes videos të bashkangjitur më poshtë👇
——
🎞 @DougGillen from Fifth Wall captured the most beautiful moments during the 7th edition of the Festival of Murals- On(OFF)Line, and is sharing them with all of us through the video attached below👇

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | ARTivists |

💥Të rinjtë janë pasuria më e madhe jo vetëm e MuralFest Kosova, por edhe e të gjithë komunitetit.💥
Vullneti, dashamirësia dhe ëndja për zhvillim që është aq e dukshme te ARTivistat tanë na shërben si burim i pashtershëm inspirimi për punë të mëtutjeshme. Rezultatet tona po mishërohen përmes rritjes së artistëve tanë të rinj, dhe transformimit të tyre në aktivistët më kreativ e të zgjuar të shoqërisë tonë.
———-
💥The youth is the greatest asset not only to MuralFest Kosova, but to the whole community as well.💥
The willpower, kindness and passion for development that is so evident in our ARTivists serves as an inexhaustible source of inspiration for further work. Our results are being embodied through the growth of our young artists, and their transformation into the most creative and bright activists of our society.

| MuralFest Kosova | ON(OFF)LINE | Sponsors |

Edicioni i VII i Festivalit të Muraleve- On(OFF)Line nuk do të kishte përmasat e njejta pa mbështetjen e bizneseve lokale dhe vendase. Kontributi juaj ndihmoi në realizimin e një projekti kaq të dashur e të vlefshëm për komunitetin artistik dhe të gjithë qytetarët!
Ju faleminderit!
——-
The 7th edition of the Festival of Murals- On(OFF)Line would not have the same dimensions without the support of our local and national businesses. Your contribution helped to produce an admirable and valuable project for the artistic community and all citizens!
Thank You!