Muralfest

Mural i ri për dhimbjen e vjetër në Ferizaj 16.09.2021