Muralfest

Rruga e barazisë

Rruga e barazisë

Murali Rruga për Barazi

2 Qershor 2020 – Ferizaj

Si rrjedhojë e konkursit dhe ekspozitës së mbajtur gjatë muajit Mars 2020 të, punimi fitues i kësaj gare regjionale e artistëve të rinjë fillorist u realizua si mural, mural ky i pari nga të vegjëlit tanë.

Kujtojmë se fitues i kësaj gare ishte nxënësi Ledion Nuhiu, nxënës i kl. VI-të në sh.m.u “Gjon Serreçi” Ferizaj.

Ky projekt me temën “Rruga e barazisë” u organizua nga IpMK dhe Mural Fest.

Photo by: @Edmond Rexhepi

#rrugaebarazisë #ipmk #muralfest #shmugjonserrçi #ferizaj #dkaferizaj #dkrsferizaj #dkakaçanik #dkahanielezit #keds #mural #muralkids

As a result of the competition and exhibition held during the month of March 2020th, the winning work of this regional race of young primary artists took place as a mural, mural this first of our little ones. We remember that the winner of this race was the student Ledion Nuhiu, a student of KL. VI in the sh.m.u “John Serreçi” Ferizaj.

This project with the theme “Equality Road” was organized by IpMK and Mural Fest.

Photo by: @Edmond Rexhepi

Ekspozita “Rruga e barazisë” – pasqyrimi i barazisë gjinore në sytë e të vegjëlve tanë.

8 Mars 2020 – ferizaj.

#Ekspozitë regjionale e nxënësve filloristë të komunave Ferizaj, Kaçanik e Hani i Elezit.

Komisioni vlerësues përveç tri mirënjohjeve, ndau qmimet kryesore për këta nxënës:

-Vendi i l-rë: Ledion Nuhiu (sh.m.u.”Gjon Serreçi Ferizaj)

Vendi i II-të: Shkurta Kuka (sh.m.u” Ilaz Thaqi” nga Hani i Elezit)

-Vendi i III-të: Melika Hoxha (sh.m.u “Emin Duraku” Kaçanik)

Si rrjedhojë e këtij konkursi e ekspozite, pritet së shpejti realizimi i muralit nga po këta nxënës.

Ky projekt organizohet nga IpMK dhe Mural Fest, në bashkëpunim me Drejtorinë për kulturë, rini dhe sport DKRS-Ferizaj.

#photo by: @Edmond Rexhepi

#muralfest #IpMK #DKRS

Project Details

  • Artwork by: Ledion Nuhiu

  • Photo: Edmond Rexhepi

  • Location : Ferizaj